Walka w chwastami to przede wszystkim stosowanie odpowiedniego środka chemicznego. Bardzo ważne jest to, aby zastosować odpowiedni preparat na odpowiednie rodzaje chwastów. W tym miejscu nieco więcej uwagi będziemy chcieli poświęcić produktowi o nazwie Metodus 650 WG. Jest to środek, który zaliczamy do grupy herbicydów selektywnych.

Zasadniczo jest on stosowany doglebowo i przyjmuje postać granulatu, z którego możemy przyrządzić odpowiednią mieszaninę, odpowiednią zawiesinę wodną. Substancją czynną w owym preparacie jest terbutylazyna, a poza tym również mamy tam do czynienia z obecnością izoksaflutolu oraz mezotrionu. Zastosowanie tego środka powoduje zahamowanie wzrostu różnego rodzaju chwastów w okresie po sześciu do ośmiu tygodniach od momentu ich zastosowania. W stosunku do jakich upraw można mówić o możliwości zastosowania tego środka? Tutaj przede wszystkim należy wskazać na możliwość zastosowania Metodusu 650 WG w odniesieniu do upraw kukurydzy.

Środek ten jest stosowany przy użyciu samobieżnego oraz ciągnikowego opryskiwacza polowego. Przy jednorazowym działaniu maksymalnie można zastosować 0,8 kg środka na hektar uprawy. Zalecana ilość zastosowanej do wykonania zawiesiny wody to około 200 do 250 litrów na hektar.

W sezonie wegetacyjnym można maksymalnie wykonać jeden zabieg na daną uprawę. Zbyt duża ilość środka może być bowiem szkodliwa dla samej uprawy. Jeśli będziemy mieli do czynienia z okresem suszy, to wówczas skuteczność zastosowania owego środka może zostać obniżona. Tenże środek nie jest zalecany przy liniach wsobnych kukurydzy, przy plantacjach nasiennych oraz przy kukurydzy cukrowej bez zastosowania próbnego zabiegu, który określi czy można mówić o skuteczności i braku skutków ubocznych. Cenne informacje na temat tego środka można również pozyskać za pośrednictwem strony internetowej https://innvigo.com/metodus-650-wg/, którą warto wziąć pod uwagę przy planowaniu upraw kukurydzy i walki z chwastami.